HS-s on test, mille abil saab oma moraalset palet võrrelda soomlaste keskmisega. Mina nüüd ei tea, kuidas mu moraal eestlastega võrreldes on, aga soome rahva hulka peaksin küll sobima, sest et vähemalt selle testi põhjal kattuvad minu eetilised tõekspidamised soome keskmisega suisa 71% ulatuses. Nüüd kõigest lähemalt.

Paarisuhe
Üheöösuhe – minu vastus “kiidan heaks” või “suhtun sallivalt” (soome k. “hyväksyn”), enamiku vastus “kiidan heaks/suhtun sallivalt teat juhtudel”. See on nüüd 1 kahtlane teema, et kus täpselt läheb piir üldise heakskiidu või teat juhtudel sallimise vahel, sestap arvan, et tglt. kattub minu arvamus siingi vastanute enamiku omaga.
Seksi ostmine – see on tglt. väga komplitseerit teema, mistõttu vastasin “ei oska öelda”. Enamik vastas “ei salli üldse” ning see olnuks mulle endalegi väga südamelähedane vastus olnud, aga kuivõrd mulle’i meeldi lauaga lahmimine, siis vastasin nagu vastasin.
Paarisuhteväline suhe – vastasin “suhtun sallivalt”, enamik vastas “ei salli üldse”. Ega seegi teema lihtne ole. Mina suhtun sallivalt paarisuhtevälisisse juhusuhteisse, mis võivad ka 1 & sama partneriga mingite perioodide tagant naasta – samas võisid need siin küsitluses käia ka 1eöösuhte alla. Kui aga keegi hakkab suisa armukest pidama vms., siis ega seegi mind vihasta, aga ma’i saa Ialgse püsisuhte mõttekusest siinkohal aru. Targem vast juba ausalt partnerit vahetada, või siis astudagi pigem 3e või rohkemakesi kärgsuhtesse. Ning eks “klassikaline” armukesepidamine ole ka ikka mõneti alandav nii püsipartneri, armukese kui ka pidaja enda suhtes. Kui ma midagi ei salli, siis on see konspiratsioon, salatsemine. See, kui paar on kokku leppinud, et juhuslikest kõrvalehüppeist ning muist juhusuhteist lihtsalt omavahel ei räägita, on II teema. Aga pidada 2 või rohkemat paralleelset püsisuhet, neid samas 1 või rohkema partneri ees maha salates – sellises situatsioonis on minu jaoks midagi ikka väga viltu läinud. Püsi- & juhusuhte piir on ka mdgi üsna keeruline teema, aga sellest mõni IIx, mdu venib see txt siin kole pikaks.
Samasooliste suhe – Siin pole pikka juttu – suhtun sallivalt mina & suhtub sallivalt ka enamik vastanuid (ning teada on kahjuks seegi, et Eestis on hoiak täpselt risti vastupidine).
Partneri txtisõnumite salaja lugemine – Jällegi pole pikka juttu, hukka mõistan selle mina ning mõistab ka enamik vastanuid. Omaltpoolt lisan, et ega partneri txtisõnumite avalik lugemine sallimisväärsem ole, kui ta neid just ise lugeda’i paku.
Abielulahutus – Jätkub minu & vastajate enamiku sulnis 1meel, mõlemate meelest on abielulahutus moodsas demokraatlikus ühisk-s igati loomulik & sallitav asi, mida hukka mõistavad ainult vanameelsed.
Lapse saamine vabasuhtes – vt. eelmine.
Lapse tutistamine – Vastasin, et “sallin teat oluxis”, nõndasamuti tegi ka vastajate enamus.
Lapse viimine päevahoidu, ehkki kumbki vanemaist ei käi tööl” – Vastasin, et ei oska vastata:) Vastanute enamus arvas selle sallitavaks teat oluxis
Tööelu
Kontoritarvete kaasavõtmine isiklikuks või sugulastele kasutamiseks – Hukkamõistetav nii minu, kui enamiku vastanute meelest.
Pohmeluse tõttu haiguspuhkusele jäämine –
vt. eelmine.
Harrastuste või kodutööde tõttu haiguspuhkusele jäämine –
vt. eelmine.
Töökaaslase liigse alkoholilembuse ülemusele tunnistamine –
Vastasin koos vastajate enamikuga, et sallitav teat juhtudel. Kui ikka kolleegi napsutamine minu tööd segama & pos-i ohustama hakkab, siis mina’i kavatse tema pärast oma nahka turule viia, iga1 vastutagu oma puuduste eest ise.
Töötajate koondamine kasumlikust ettevõttest – Hukkamõistetav nii minu kui vastajate enamiku meelest.
“Mustalt” töötamine – vt. eelmine.
Ühiskond
Meeste kohustuslik kaitseväe- või tsiviilteenistus – vastasin, et kiidan selle heaks teat juhtudel, vastanute enamus on jällegi igal juhul ajateenistuse poolt. Sõjakas rahvas need soomlased:)
Reisikulude kandmine maksudeklaratsiooni, kuigi tglt. märgit lähetusil viibit pole – Mina & seltskond 1meelselt hukkamõistval positsioonil.
Kohvi pakkumine politseinikule trahvi vältimiseks – vt. eelmine. Mdu võin ma politseinikega kohvi juua küll, mul selle vormi & ameti ees hirmu pole.
Koristajale või remondimehele pimedalt maksmine – 1meelne hukkamõist:)
Kanepi või hašiši tarvitamine – Mina kiitsin täielikult heaks, enamik vastanuid mõistis täielikult hukka:( Vt. siinkohal ei saa ma soome rahva ootamatust sallimatusest küll üldsegi aru:(
Alkoholi tarvitamine purjujäämiseks – Sulnis 1meel minu & enamiku vastanute vahel. Proosit!:)
Sõna “neeger” kasutamine mustanahalise kohta – Mina mõistsin täielikult hukka, IId leidsid, et teat juhtudel sallitav.
Sõna “persu” kasutamine põlissoomlaste kohta – Sulnis 1meel minu & enamiku vastanute vahel. Persu on persu:)
Vastumeelsete isikute avalik sildistamine või solvamine – Kuivõrd ma seda kasvõi juba siinsamas kajamis teinud olen, ei jäänud mul üle muud kui asuda sallivale seisukohale. Enamik mõistis taolise aga täielikult hukka.
Naabri jälgimine “musta” tööjõu kasutamise kindlakstegemiseks – Leidsin selle teat juhtudel sallitava olevat, nõnda ka enamik vastanuist. Ise’i viitsi küll vist iial taolisega tegelema hakata, ei tea kas IId vastanud viitsivad:)
Piletita sõit ühistranspordis – Hukkamõist nii minu, kui ka vastanute enamiku poolt.
Suvilakrundi väljanihverdamine tutvuse kaudu – Vt. eelmine.
Loomade tööstuslik kasvatamine odava toidu hankimiseks – Ausa lihasööjana’i saanud ma jätta seda heaks kiitmata. Enamik vastanuist mõistis aga täielikult hukka. Silmakirjalik mu meelest – pole nagu kuulnud, et enamik soomlasi või ka HS lugejaid oleks ootamatult taimetoitlasiks hakanud.
Elu & surm
Abort – Enamik vastanuist suhtub aborti sallivalt, taas langeb minu arvamus nende omaga kokku.
Eutanaasia – Enamik vastanuist suhtub sallivalt sellesegi, mina olen vahepeal lähemalt uurinud eutanaasiaga seotud probl. pundart ning halastussurma kuritarvitamise võimalusi, sestap vastasin pisut skeptilisemalt “salliv teat juhtudel”.
Surmanuhtlus – Sellist asja ei tohiks suurema hulga vastajate arust mitte olemas olla, ühinen nendega.
Terroristide tapmine – Rahvahulgad arvasid, et teat juhtudel õigustet, nii minagi.
Koget või lähedasele inimesele osakssaanud vägivallale vastamine vägivallaga – Veendunud kättemaksuapologeedina vastasin mdgi, et suhtun pooldavalt, samas kui vastanute enamik oli kättemaksu suhtes täiesti sallimatu:( Loodetavasti nad ei pidanud silmas, et ei tohiks viha kanda ning tuleks andeks anda (jälestan koget ülekohtu andestamist, nagu te kõik ilmselt teate), vaid pigem seda, et vägivalla eest karistamine olgu riigi või ühisk. monopol. Ma loodan, et see nii on ning mingi jälestusväärne andestamisideoloogia’i ole veel masside ajusid segi sõitnud.

Lõpuks küsiti siis ka, et milliseid asju ülestähendatuist ma ka ise teinud olen. Olin ise teinud järgnevaid:
Paarisuhteväline suhe (seda on teinud ka 22% vastanuist, aga veelx, ausat vastamist segab, et ma’i saa aru, kas 1eöö- &mns. lühiajalised juhusuhted ka siia alla arvestatakse või mitte).
1eöösuhe Peale minu veel ka 37% vastanuist.
Kanepi, hašiši kasutamine või proovimine – 9%
Sõna “persu” kasutamine põlissoomlase (täpsemalt küll põlissoomlaste partei liikme või pooldaja) kohta – 67%
Ebameeldivate isikute avalik sildistamine või solvamine – 18%
Piletita sõit ühistranspordis – 25% (mõistan hukka &h, aga näe, ikkagi on endal ka ette tulnud, oh häbi – vabanduseks vaid niipalju, et vähemalt mitte iial rongis).

Advertisements

About Punane Hanrahan

Punane Hanrahan on legendaarne iiri laulik, kelle kõrgemad jõud mõistsid kõlkuma kahe ilma vahele, sest ta ei saanud hakkama talle määratud ülesandega. Nõnda ma kõigungi enamasti ikka rohkem, kui kahe ilma vahel:) Olen tüüpiline heaoluühiskonna laps, kelletaolisi näikse Eestis tegelikult vähe olevat (vähemalt eestlased ise armastavad nõnda uskuda). Väljaspool heaoluühiskonda pole must midagi, seega ma suren koos heaoluühiskonnaga. See aeg pole enam kaugel. This is the end, my friend, the end.

14 responses »

 1. udupea ütles:

  ma olen 76% soomlastega samal arvamusel.
  oma häbiks pean tunnistama, et viimases osas tuli ära märkida mõned tegevused mis ma eelpool täielikult hukka mõistsin.

 2. notsu ütles:

  remondimeeste kohta: üks parimaid, keda ma tean, ainult mustalt töötabki, nii teadliku arvestusega, et ega ta pensioni eriti saama ei hakka ja haigekassat ei ole. Ma tunneks end päris imelikult, kui ma hakkaks talle tema valikuid ette heitma ja nõuaks, et ta mulle ikka arve esitaks -pealegi, tõenäoliselt ta mulle siis lihtsalt tööd ei teeks, aga head remondimeest pole niisama kerge leida, selle haruldase tegelasega käivad suhted rohkem sedamoodi, et “oo auline remondimees, kas sa suvatsed mulle armu heita” ja dikteerida ei saa talle midagi peale selle, mis materjalist ma midagi tahan ja mis kujulist.

 3. notsu ütles:

  vägivallale vägivallaga vastamise all peetakse silmas omakohut, arvan ma.

 4. notsu ütles:

  ja loomade tööstusliku kasvatamise vastu olemiseks ei pea taimetoitlane olema. Järsku pooldavad sõbralikus väikefarmis kasvatamist?

 5. notsu ütles:

  Tegin su tõlke abiga ära, sain kah 71, aint et kohati teiste vastustega.

 6. Larko ütles:

  Tegin ka naljaviluks. Tulemuseks oli 67 %. Seda on hämmastavalt palju.

 7. Ramloff ütles:

  Mina sain 51% soomlaste keskmisest. Ja tulem oli kõvasti lubatavuse poole kaldu isegi Hanrahani tulemiga võrreldes. Kui ma viitsiks veel blogida, siis teeksin ilmselt ühe pikema kirjutise põhjendamaks miks näiteks prostitutsioon on vajalik-

 8. Fideelia ütles:

  Mida selle all täpsemalt mõeldakse, et ebameeldivate inimeste avalik sildistamine? Kas avaliku elu tegelaste nagu poliitikud ja meediastaarid avalikku mõnitamist? Mina ei ole näiteks üldse kellegi avaliku solvamise poolt, olgu ta siis kuulus või “tavaline”. Ja pole ka ise seda teinud. Kui on midagi öelda, ütle otse näkku, aga ära mine avalikult netis või meedias teist inimest mustama! 😦 Solvavad anonüümsed netikommentaarid on veel samm edasi sest nende ohvril puudub võimalus end kaitsta.

  • Punane Hanrahan ütles:

   Ma ka tglt. ei saa päris täpselt aru, mida sellega mõeldakse. Ise pidasin siin silmas seda, et olen xuvalt öeud & kirjutanud asju stiilis “X ajab lolli juttu, järelikult ta ongi loll”, “Y on parandamatu tagurlane, ajaloole jalgu jäänud idioot” &ms. Enamasti käib see küll mitte konkreetsete inimeste, vaid pigem gruppide kohta, näit. kirjutasin siinsamas kajamis üsna hiljuti, et
   “Passeism on rõve kõigis oma vormides ning minu silmis pole passeismil & passeistidel mingit õigustust. Mitteagressiivne passeist on haletsus- ning agressiivne passeist põlastusväärne”
   Võimalik aga, et HS küsitluses mõeldakse hoopis midagi muud.

 9. notsu ütles:

  äkki mõeldakse inimese sõimamist tema ideedega vaidlemise asemel?

 10. Fideelia ütles:

  Lihtsalt mingite gruppide kritiseerimine peaks olema ok ja demokraatlikus ühiskonnas normaalne ning selle vastu ma ei ole. Kui aga nimeliselt kedagi juba avalikult halvustatakse, on see teine asi.

 11. Punane Hanrahan ütles:

  Just täna hommikul ütlesin fb-s, et Shakira on saast. Mul on väga raske, olgem ausad, võimatu seda talle 4a silma all otse näkku öelda:) Siinkohal olgu mdgi tglt täpsustet, et tglt ma’i arva, et Shakira inimesena saast oleks, vaid saast on siiski tema looming. Ning nagu ma Raineri & Luiksi toodud linkide põhjal tunnistama pidin, koguni ainult osa tema loomingust.

  Mdu tundub kena inimene olevat, filantroop & puha. Kui ta ainult vähem laulaks & IIsuguseid asju. Selliseid, nagu oma karjääri alguses:)

 12. fideelia ütles:

  Siis tuleks öelda, et Shakira looming on saast, aga mitte Shakira on saast! Mina näiteks pean oluliseks, et tehtaks vahet inimese isiku ning tema loomingu ja tegude vahel.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s